brandblussers-rijssen

Startbewijs.nl

  Brandblussers-rijssen
Vrijdag, 28 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSSERS RIJSSEN


BRANDBLUSSERS RIJSSEN

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Een gebouwbrand kan schade en slachtoffers tot gevolg hebben. Brandblussers dienen om een beginnende brand tijdig te bestrijden tot het moment dat de brandweer er is. Om downtime binnen bedrijven te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met erkende en de goedkoopste brandblussers.

INSTRUCTIE POEDERBLUSSER


INSTRUCTIE POEDERBLUSSER

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Naast vierkante rode verplichte brandblusser pictogrammen voor brandblussers en brand slanghaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblusser, vetblusser, poederblusser, Co2 blusser en ook voor brandslanghaspels.

2 LITER SCHUIMBLUSSER


2 LITER SCHUIMBLUSSER

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Sproeischuimblusser 8A-34B. Een sproeischuimblusser is gevuld met water en schuim vormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking en afkoeling. Binnen bedrijven, kantoren en winkels vinden sproeischuimblussers hun toepassing die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die zelfs niet elektrisch geleidend is. Het mengen van lucht geeft een langere blustijd

INSTRUCTIE SCHUIMBLUSSER


INSTRUCTIE SCHUIMBLUSSER

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- De vierkante rode brandblusser bordjes zijn volgens wettelijk voorschrift verplicht. Deze brandblusser instructie picto grammen ook. Op deze ID pictogrammen staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BLUSDEKEN | BRANDVEILIG


BLUSDEKEN | BRANDVEILIG

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Met een branddeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbak branden.
 

BRANDBLUSSER | THUIS


BRANDBLUSSER | THUIS

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Universele spray brandblusser. Temp.: -5C tot +60C. Schuim: rating 5A-13B-15F. Universele sprayblusser voor caravans, auto, keuken, boot, schuur, camper, opslag, schuur, winkel, kantoor, enz. Erkende brandblusser voor het veilig blussen van een frituurpan brand. Universele blusser geschikt voor het blussen van een brand in de brandklassen A (=vaste stoffen), B (=vloeibare stoffen), F (=vet en olie).

CE | BRANDBLUSSERS


CE | BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- CE brandblusser markering. De CE-markering die ook op een brandblusser wordt vermeldt geeft aan dat de brandblusser voldoet aan de binnen de (EU) Europese Unie geldende regels.

BOOT | BRANDBLUSSERS


BOOT | BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Een brandblusser aan boord van schepen dient MED keur te bevatten. Het MED keurmerk staat voor Marine Equipment Directive. MED geeft aan dat de brandblusser voldoet aan de eisen en richtlijnen van de scheepvaart. De brandblusser bevat het keurmerk in de vorm van het scheepvaart stuurwiel.

BRANDBLUSSER BORD


BRANDBLUSSER BORD

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Een brandblusser dient goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet dan mag u het pictogram ook in de nabijheid van de brandblusser plaatsen.

LOGBOEK BLUSMIDDELEN


LOGBOEK BLUSMIDDELEN

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

ROETSCHADE | SALVAGE


ROETSCHADE | SALVAGE

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vooraf vaak niet te overzien en mensen die een brand hebben mee moeten maken voelen zich ontredderd. Stichting Salvage biedt eerste hulp bij brand.

BRANDBLUSSER PROJECTIE


BRANDBLUSSER PROJECTIE

BRANDBLUSSERS OP 1.00 METER VANAF DE VLOER

BRANDKLASSE A


BRANDKLASSE A

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Brandklasse A op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van diverse vaste stoffen als hout, papier, textiel.

BRANDBLUSSER | WONING


BRANDBLUSSER | WONING

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Brandblusser voor in uw huis. Zorg dat er in uw woning een brandblusser is. Hou de blusser gebruiksklaar en laat de brand blusser periodiek keuren. Plaats een brandblusser in huis op een snel bereikbare plaats in huis.

ICT BRAND BLUSSEN


ICT BRAND BLUSSEN

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Blussysteem voor ICT ruimte. Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity.
 

Poll


Poll

Co2 blusser in de ICT ruimte ..?

ja, nl ...
nee, nl ...
anders, nl ...
- Bekijk resultaten

NEN BRANDBLUSSERS


NEN BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN-

6 LITER SCHUIMBLUSSER


6 LITER SCHUIMBLUSSER

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Schuimblusser 6 liter 13A-113B. Een sproeischuimblusser is gevuld met water en schuim vormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking en afkoeling. Binnen bedrijven, kantoren en winkels vinden sproeischuimblussers hun toepassing die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die zelfs niet elektrisch geleidend is. Het mengen van lucht geeft een langere blustijd.

RATING BRANDBLUSSERS


RATING BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- De blusrating van een 6 liter schuimblusser 13A-113B. Wat houdt blusrating in ? De rating van schuimblussers wordt altijd op het etiket vermeldt. De blusrating van een 6 liter schuimblusser bestaat uit een getal gevolgd door het type brand (klasse A en B) waar de schuimblusser voor ontworpen is. De A blusrating van een 6 ltr schuimblusser is 13A. De 13A rating wordt behaald door het uitvoeren van een blustest op een brandende rechthoekige stapel blokjes van 1.30 meter. De 113B rating wordt behaald door het uitvoeren van een blustest middels een vloeistof brand in een bak met 1/3 water en 2/3 heptaan. De 6 ltr schuim blusser is geschikt voor het blussen van een brand klasse B brand van max. 113 liter.

MILIEU KEURMERK


MILIEU KEURMERK

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN-

KOOLDIOXIDE 5 KG ( CO2 )


KOOLDIOXIDE 5 KG ( CO2 )

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Brandblusser computerruimte. Co2 brandblussers hebben een zwarte expansiekoker aan het uiteinde van de slang. CO2 brandblussers zijn het meest geschikt voor het blussen van elektriciteitsbranden. Volgens overheid voorschrift gelden Co2 brandblussers als aanvullende brandblusmiddelen naast 6 kg poederblussers of 6 liter schuimblussers. Blustijd Co2 brandblusser 30 seconden. Erkende Co2 brandblusser.

INSTRUCTIEBORD CO2


INSTRUCTIEBORD CO2

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Brandblusser instructie bord. Naast de wettelijke verplichte rode vierkante brandblussers pictogrammen zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

KOOLDIOXIDE 2 KG ( CO2 )


KOOLDIOXIDE 2 KG ( CO2 )

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- CO2 blusser voor het blussen van elektrische apparaten en vloeistofbranden. Blussen geschiedt doordat CO2 blusgas zuurstof verdringt. Erkende Co2 blusser. Blustijd 15 seconden. Co2 blusser handig voor in huis. Geschikt voor het blussen van een elektriciteitsbrand.

BRANDKLASSE B


BRANDKLASSE B

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Brandklasse B op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van vloeistoffen.
 

Zoeken


Sociale mediaCONTACT


CONTACT

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN-

ADVIES BRANDBLUSSERS


ADVIES BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN-

INFO BRANDBLUSSERS


INFO BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN-

AUTO BRANDBLUSSER


AUTO BRANDBLUSSER

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN-

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende brandblussers (Co2) 5 meter.

KEURING BLUSAPPARATUUR


KEURING BLUSAPPARATUUR

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN-

BRANDKLASSE C


BRANDKLASSE C

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Brandklasse C op draagbare brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser zeer geschikt is voor het blussen van gassen onder druk als aardgas, butaangas propaangas. Co2 brandblussers hadden voorheen de C classificatie echter deze vallen niet meer onder de basis brandbeveiliging in gebouwen. Co2 brandblussers zijn zeer geschikt voor het blussen van een elektra- en keukenbrand. Poederblussers zijn ook geschikt voor het blussen van gasbranden echter geven deze vooral binnenshuis veel schade.

6 KILO POEDERBLUSSER


6 KILO POEDERBLUSSER

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Poederblusser 6 kilo 34A-233B. De blussende werking van een poederblusser berust op negatieve katalyse. Langere blustijd en hoge bluskracht. De beste brandblusser voor buiten.

BRANDKLASSE F


BRANDKLASSE F

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Brandklasse F op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van zeer hete olin en vetten zoals een brandende frituurpan of vlam in de pan.

BRANDBLUSDEKEN BORD


BRANDBLUSDEKEN BORD

-BRANDBLUSSERS RIJSSEN- Ook een blusdeken dient ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door een blusdeken goed zichtbaar aan de muur op te hangen is deze snel bereikbaar.
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 36
 Links 126
Door brandblussers-rijssen i.s.m startbewijs.nl